Hyvä tietää ympäristö -ja vastuullisuusasioista Himoksella

  • Olemme mukana valtakunnallisessa Energia-tehokkuussopimuksessa. Liityimme vuonna 2008 MARA:n valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet tehostamaan energiankäyttöään aina kun mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.
  • Lumetusjärjestelmän lämmöntalteenotto. Lumetusprosessista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään täysin rinnepalvelurakennuksien ja käyttöveden lämmitykseen.
  • Tehokas lumetus. Tehokkaalla ja älykkäällä lumetusjärjestelmällä voidaan hyödyntää optimaalisimmat lumetusolosuhteet tehokkaasti.
  • Rinteiden pinnoitus. Jatkuvalla ja systemaattisella rinteiden pinnoitustyöllä vähennetään lumetuksen määrää.
  • Hiilijalanjälki. Himoksen hiilijalanjälki on laskettu vuonna 2022 ja laskennat suoritetaan jatkossa joka toinen vuosi.
  • Yhteiskuntavastuu. Tuemme paikallista juonioriurheilua sekä alueellista kulttuuritoimintaa.

Energiatehokkaat työkoneet. Rinteiden huollossa käytämme uusia energiatehokkaita koneita. Vinssikonella alas valunutta lunta voidaan työntää takaisin ylös rinteisiin, joka vähentää lumetuksen kokonaismäärää. Lumetus- ja huoltohenkilökunnan liikkumisessa käytämme polttoainetaloudellisia telamönkijöitä.
Jätteiden lajittelu. Himoksen rinteiden alueella lajitellaan poltettava jäte sekä pullot ja tölkit. Caravan-alueilta löytyy jätepisteet joilla lajitellaan poltettava jäte, muovi, lasi, metalli, pahvi, biojäte, pullot ja tölkit. Henkilökuntamme lajittelee taukotiloissa poltettavan jätteen, biojätteen, muovin, pullot ja tölkit.
Energiajäte. Liiketoiminnastamme aiheutuva energiajäte hyödynnetään poltettavan jätteen seassa Tampereella jätevoimalassa, joka tuottaa jätteestä kaukolämpöä ja sähköä.
Hiilisuksenjälki. Himoksen lumille on lyhyt matka. Himokselle ajaa suurimmista kaupungeista vain pari tuntia, joten sekä asiakkailtamme kuin myös tavarantoimittajiltamme säästyy sekä polttoainetta että energiaa kuin jos matkustaisi kauemmaksi. Myös suurin osa työntekijöistämme asuu alle 15km; etäisyydellä hiihtokeskuksesta. 

Miten sinä voit vaikuttaa

Kierrättäminen

Kaikki asiakkaamme voivat osallistua yhteiseen ympäristötyöhön omalla toiminnallaan.
Haluamme muistuttaa kaikki asiakkaitamme kierrättämään mahdollisuuksien mukaan vierailun aikana.

Rinnealueelta löydät Poltettavan jätteen sekä pullot ja tölkit lajitteluastiat.

Caravan-alueilta löydät monipuoliset lajittelupisteet, joissa lajitellaan poltettava jäte, muovi, lasi, metalli, pahvi, biojäte, pullot ja tölkit.

Matkustaminen

Sähköautojen latauspaikat löydät länsirinteiden parkkipaikalta, latauspaikat sijaitsevat aivan länsirinteiden juurella.

Kestävä matkailu on paitsi trendikästä myös äärimmäisen tärkeää pitkällä tähtäimellä. Perille.fi-palvelu edistää ekologisia valintoja matkailussa helpottamalla julkisen liikenteen käyttöä merkittävästi esimerkiksi löytämällä parhaat reitit. Matkahaku näyttää päästöjen määrän jokaisen matkavaihtoehdon kohdalla, mikä helpottaa ekologisemman valinnan tekemistä.