Himos on hyvässä vauhdissa vastuullisuus -ja ympäristötyössä.
Tällä hetkellä rakennamme Ekokompassi ympäristöjärjestelmää, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama sertifikaatti. Sertifikaatti mahdollistaa Visit Finlandin myöntämän ja kansainvälisen matkailun parissa tunnetun Sustainable Travel Finland -ohjelmaan pääsyn ja Himos on ohjelmaan hyväksytty.

Hiihtokeskuksen henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön ja vastuulliseen toimintaan ja sen  kehittymistä seurataan jatkuvasti. Himoksen hiilijalanjälki on laskettu ja se tuo ympäristötoimintaa entistä järjestelmällisemmäksi ja mitattavammaksi.

Vastuullisuussuunnitelmassa kehitämme liiketoimintaa sekä asiakas -ja henkilökuntatyytyväisyyttä ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuudessa tärkeää on tietoisuuden kasvattaminen niin matkailijoille kuin henkilökunnallekin.
Toivomme, että myös asiakkaat huomioivat vastuullisuusasiat meillä vierailleessaan.

Hyvä tietää ympäristöasioista Himoksella!

  • Olemme mukana valtakunnallisessa Energia-tehokkuussopimuksessa. Liityimme vuonna 2008 MARA:n valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet tehostamaan energiankäyttöään aina kun mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.
  • Lumetusjärjestelmän lämmöntalteenotto. Lumetusprosessista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään täysin rinnepalvelurakennuksien ja käyttöveden lämmitykseen.
  • Tehokas lumetus. Tehokkaalla ja älykkäällä lumetusjärjestelmällä voidaan hyödyntää optimaalisimmat lumetusolosuhteet tehokkaasti.
  • Rinteiden pinnoitus. Jatkuvalla ja systemaattisella rinteiden pinnoitustyöllä vähennetään lumetuksen määrää.
  • Energiatehokkaat työkoneet. Rinteiden huollossa käytämme uusia energiatehokkaita koneita. Vinssikonella alas valunutta lunta voidaan työntää takaisin ylös rinteisiin, joka vähentää lumetuksen kokonaismäärää. Lumetus- ja huoltohenkilökunnan liikkumisessa käytämme polttoainetaloudellisia telamönkijöitä.
  • Ruokapakasteet. Ravintoissamme käytössä olevat laadukkaat ja kotimaiset ruokapakasteet minimoivat ruokahävikkiä ja tehostavat ruoan valmistusta.
  • Energiajäte. Liikeoiminnastamme aiheutuva energiajäte hyödynnetään poltettavan jätteen seassa Tampereella jätevoimalassa, joka tuottaa jätteestä kaukolämpöä ja sähköä.
  • Hiilisuksenjälki. Himoksen lumille on lyhyt matka. Himokselle ajaa suurimmista kaupungeista vain pari tuntia, joten sekä asiakkailtamme kuin myös tavarantoimittajiltamme säästyy sekä polttoainetta että energiaa kuin jos matkustaisi kauemmaksi. Myös suurin osa työntekijöistämme asuu alle 15km; etäisyydellä hiihtokeskuksesta.