Hyvä tietää ympäristöasioista Himoksella!

  • Olemme mukana valtakunnallisessa Energia-tehokkuussopimuksessa. Liityimme vuonna 2008 MARA:n valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet tehostamaan energiankäyttöään aina kun mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.
  • Lumetusjärjestelmän lämmöntalteenotto. Lumetusprosessista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään täysin rinnepalvelurakennuksien ja käyttöveden lämmitykseen.
  • Tehokas lumetus. Tehokkaalla ja älykkäällä lumetusjärjestelmällä voidaan hyödyntää optimaalisimmat lumetusolosuhteet tehokkaasti.
  • Rinteiden pinnoitus. Jatkuvalla ja systemaattisella rinteiden pinnoitustyöllä vähennetään lumetuksen määrää.
  • Energiatehokkaat työkoneet. Rinteiden huollossa käytämme uusia energiatehokkaita koneita. Vinssikonella alas valunutta lunta voidaan työntää takaisin ylös rinteisiin, joka vähentää lumetuksen kokonaismäärää. Lumetus- ja huoltohenkilökunnan liikkumisessa käytämme polttoainetaloudellisia telamönkijöitä.
  • Ruokapakasteet. Ravintoissamme käytössä olevat laadukkaat ja kotimaiset ruokapakasteet minimoivat ruokahävikkiä ja tehostavat ruoan valmistusta.
  • Energiajäte. Liikeoiminnastamme aiheutuva energiajäte hyödynnetään poltettavan jätteen seassa Tampereella jätevoimalassa, joka tuottaa jätteestä kaukolämpöä ja sähköä.
  • Hiilisuksenjälki. Himoksen lumille on lyhyt matka. Himokselle ajaa suurimmista kaupungeista vain pari tuntia, joten sekä asiakkailtamme kuin myös tavarantoimittajiltamme säästyy sekä polttoainetta että energiaa kuin jos matkustaisi kauemmaksi. Myös suurin osa työntekijöistämme asuu alle 15km; etäisyydellä hiihtokeskuksesta.